Студијски програм за математику и информатику
Природно математички факултет
Младена Стојановића 2
78 000 Бања Лука