мр Бојан Николић

позиција: виши асистент
научна област: алгебра и геометрија
емаил: bonik80@gmail.com
консултације: понедјељак 13-15 , петак 17-19

Биографија

Бојан Николић је рођен 05.06.1980. године у Тузли. Основну школу и Гимназију у Зворнику завршио 1999. године. Те године уписује Природно-математички факултет у Бањој Луци,одсјек за математику-информатику (општи смјер) и исти завршава 2004. године стекавши диплому о високој стручној спреми и стручни назив дипломирани математичар-информатичар. 2005. године уписује последипломске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду на предмету Топологија, гдје је октобра 2010. године одбранио магистарску тезу на тему “Простори топологија”.
Од фебруара 2009. године ради на Природно-математичком факултету у Бањој Луци у звању асистента, а од марта 2011. године у звању вишег асистента. Његова област истраживања је Топологија.