Неда Савић, 50 бодова.

Радови се могу погледати у понедјељак, 20. фебруара, у 8 часова у кабинету бр. 40.