Биографија

Образовање :

Послиједипломски студиј
Природно-математички факултет,
Департман за математику и информатику,
Универзитет у Новом Саду, 2008.-стечено звање магистра математичких
наука

Природно-математички факултет (Одсјек математика и информатика),
Бања Лука, 2001.

Гимназија, Бања Лука, 1995.

Запослење :

Виши асистент, ПМФ, Бања Лука (2008- );
Асистент, ПМФ, Бања Лука (2001-2008) .

 

Научни радови:

  1. Магистарски рад, “Паскалове матрице и њихова алгебарска својства ”,
    Нови Сад, 2008.
  2. B. Sukara-Ćelic, D.A. Romano, V. Telebak,” A theorem on weakly
    regular coequality relation”, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 4,
    2009., no. 3, 115-120.

Књиге:

Момир. В. Ћелић, Биљана Сукара-Ћелић, Линеарна алгебра, ГЛАС СРПСКИ, 2010.