Latin           Chirilic

Диференцијани и интегрални рачун2
Увод у анализу

 

Термини консултација:
понедјељак 13 - 14:30
петак 12 - 13:30

 

Биографија

Татјана Зец рођена је 7. јуна 1989. у Приједору. Основну школу завршила је 2004. године у Новом Граду. Исте године уписала је средњу школу у Новом Граду,  смијер електротехника, занимање техничар рачунарства. По завршетку средње школе 2008. године  уписује основне студије на Природно - математичком факултету у Бањој Луци, на Одсјеку за математику и информатику, општи смијер. Дипломирала је у октобру 2012. са просјечном оцјеном 9,76. Од марта 2013. године изабрана је у звање сарадника на Природно – математичком факултету у Бањој Луци на ужој научној области Математичка анализа и примјене. Тренутно је студент постдипломских – мастер студија на Природно – математичком факултету у Бањој Луци   на Одсјеку за математику и информатику, смијер Математичка анализа и примјене.