мр Слађана Бабић, виши асистент
научна област: алгебра и геометрија

Консултације

сриједа 16:30 до 18:00
четвртак 10:00 до 11:30.

Биографија

Рођена 7. 12. 1971. у Ваљеву. Основну школу завршила у селу Комирићу, а потом Гимназију у Ваљеву. Математички факултет у Београду, смер Теоријска математика и примене, уписала 1990. а завршила 1994, са просечном оценом 9,18. Од 1995. до 1999. године радила на Машинском факултету у Београду као асистент на математичким предметима. Од 1999. ради на ПМФ-у у Бањалуци као асистент на Комплексној анализи, Геометрији и Методици математике.
Магистарирала 23. јуна 2009. на Математичком факултету у Београду са магистарским радом «Комплексни бројеви и геометрија» (ментор професор Миодраг Матељевић).