Вјероватноћа и статистика

Литература и додатни материјали

  • Д. Рајтер-Ћирић, Вероватноћа, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, 2009.
  • П. Младеновић, Вероватноћа и статистика, Веста, Математички факултет Београд, 1995.
  • З. Лозанов-Црвенковић, Д.Рајтер, Збирка решених задатака из вероватноће и статистике, Универзитет у Новом Саду, ПМФ Нови Сад, 1999.
  • Т. Грбић, Љ.Недовић, Збирка решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса, Факултет техничких наука Нови Сад, 2001.

Испити и колоквији