Нови сајт

Приступили сте новом сајту Студијског програма за математику и информатику. Тренутно пребацујемо садржај са старог сајта на нову платформу, која је заснована на WordPress систему за управљање садржајем.
Молимо за стрпљење у случају отежаног приступа информацијама.
Као што се види, сајт је по организацији сличан старом, али ће његова администрација бити неупоредива лакша него раније.
Студенти који имају приједлоге за побољшање квалитета сајта (приједлог новог садржаја, графички елементи - слике, галерије, итд.) могу да се јаве професору Драгану Матићу мејлом или лично.

Дан математике