Правила и савјети за полагање пријемног испита

Датум полагања пријемног испита je понедјељак, 27. јуни.
Пријемни испит почиње у 9 часова. Кандидати су дужни да дођу 15 минута прије почетка пријемног испита.
Задаци се рјешавају 2 сата (120 минута).

Кандидати на пријемном испиту рјешавају десет задатака. За сваки задатак су понуђени одговори, од којих је само један одговор тачан.
Сваки задатак носи 5 бодова, а највише се може освојити 50 бодова. Да би кандидат положио квалификациони испит, потребно је да освоји најмање 15 бодова.
Кандидати рјешавају задатке на папирима које ће добити заједно са задацима на почетку пријемног испита. Не треба доносити никакве празне папире од куће.
Да би задатак био признат као потпуно тачан, потребно је да поступак рјешавања буде потпуно тачан и да из листе са понуђеним одговорима буде изабран (заокружен) само онај одговор који је тачан. Савјетује се да кандидати пажљиво читају текст задатака и да пажљиво бирају одговор за који сматрају да је тачан.
У случају да кандидат установи да је заокружио погрешан одговор и жели да промијени избор одговора, дужан је да о томе обавијести дежурног.
Кандидати поред заокружених одговора предају и папире на којима су писали поступак рјешавања задатака. Заокружен тачан одговор без предатог тачног поступка се не бодује.
Сви кандидати морају да се потпишу на све папире које предају.
Без обзира да ли је кандидат задовољан својим радом или не, предаја рада је обавезна.

Кандидати на пријемни испит требају да понесу идентификациони документ (личну карту или пасош) и да га покажу на захтјев дежурног.
На пријемном испиту није дозвољена употреба било каквих помоћних средстава (формуле, таблице, свеске, књиге...). Није дозвољена употреба калкулатора.

Кандидати на пријемни испит требају да понесу само прибор за писање и евентуално воду у флашици. Кандидати ће бити замољени да све остале ствари (руксаке, торбе, кесе, јакне итд.) одложе са стране, те се самим тим препоручује да их кандидати и не доносе на пријемни испит.
Није дозвољен излазак из просторије гдје се одржава пријемни испит прије завршетка испита без одобрења дежурног. У случају евентуалног изласка, кандидати немају право да се врате и наставе испит.

За вријеме пријемног испита строго је забрањена комуникација између кандидата, као и било какво коментарисање задатака наглас.
Строго је забрањена комуникација са спољним свијетом, употреба мобилних телефона, бубица и других електорнских уређаја. Кандидати ће бити замољени да за вријеме пријемног испита угасе мобилне телефоне и одложе их са стране.
Свако нарушавање регуларности пријемног испита и кршење правила резултује моменталном дисквалификацијом кандидата који то ради.

Резултати пријемног испита заједно са ранг листама биће објављени на интернет страници Студијског програма за математику и информатику, као и огласног табли Студијског програма у року који је прописан конкурсом.

Свим кандидатима желимо пуно успјеха на предстојећем пријемном испиту.

Збирка задатака са пријемних испита из математике

Од 1. априла 2016. године у продају је изашла "Збирка урађених задатака са пријемних испита из математике на Природно-математичком факултету у Бањој Луци".

Збирка садржи ријешене задатке са пријемних испита из математике на студијском програму за математику и информатику у периоду 2000. - 2015. године.
Заинтересовани збирку могу купити на Природно-математичком факултету у Бањој Луци (Улица др Младена Стојановића број 2), на првом спрату, у кабинету број 26. Цијена збирке је 15 КМ.

Информатор за упис

У продаји је и Информатор за упис на   Природно-математички факултет.

У Информатору можете пронаћи  информације о свим студијским програмима на ПМФ-у  (математика и информатика, биологија, хемија, екологија и заштита животне средине, техничко васпитање и информатика, просторно планирање, географија и физика).

Информатор можете купити по цијени од 15 КМ у канцеларији број 26.